top of page
 .בדף זה אפשר לעקוב אחרי הלכי הרוח הנושבים בי
רובם נכתבו כפוסטים בפייסבוק. מילים אילו שחברו יחד מעניקות משמעות בעבורי והם הד מסעותיי מלמידת ה'גופרוח' הרוקד שאני. מעת לעת מתחדדת הכתיבה ומאירה באור את מהלכיי, מזמינה אותי להתבונן בתנועה ממרחק וללמוד. מגלה רבות על עצמי מתוך הד החוויות הרבות שאני אוספת במפגשיי עם העולם. אני מאבדת ומעבדת נתונים בתנועה, בכתיבה וצילום. כשאני מושכת חוטים מתוך עשייתי אל העולם אני מוצאת עוד ועוד חיבורים, הקשרים ואופניי ביטוי המשלימים או מעשירים את עולמי
כך קורה שתמונה חוברת לשיר שנגע בליבי ואז הוא מוצמד אל הצילום. זה לצד זו יוצרים הם את ה'משהו' שאותו בקשתי לחלוק איתך. תודה לכל האמנים שקשובים ליצירה שהם, מעוררים השראה ונושבים בי את הרוח הגדולה

אומנות ההכרעההצילום מתוך מופע  חוצפנים  שהתקיים בסטודיו ונע החוצה אל עץ בחצר. 

בתור פרפורמרית הסקרנית לנוע במרחב החשוף וה"לא נודע" של עולם האילתור אני מוצאת את עצמי מכריעה פעם אחר פעם, יש שיאמרו מרגע לרגע, הכרעה הקובעת באיזה אופן להרקד ברגע.

בהחלט יתכן שמעצם ההכרעה תעלה תובנה משמעותית, אך זו תאלץ אותי ברגע הבא להתפנות לטובת ההכרעה הבאה. כיצד אני נעה? כיצד אני רוקמת את הריקוד בעודי מחוללת אותו?.

שכלול היכולת לאלתר ולהכריע (ואולי ניתן לכנות זאת בצורה המעט מליצית של "אמנות ההכרעה")

היא הדבר הקרוב ביותר לידע שמציעה מסורת הזן וגם אומנות האמפרוביזציה.

היצירה הנולדת מרגע לרגע, לומדת עצמה תוך כדי תנועה. ידע שאינו קודם למעשה אלא הוא במעשה. ההכרעה היא ניסיון שמצריך בחינה חוזרת תוך כדי תנועה. היא מבקשת נוכחות בתשומת לב ערה בתוך המעשה המשהה את התגובה, ולכן ניתן לראות בה ידע דינאמי.

לא ניתן ללכוד את הידע הזה אבל ניתן לרקוד אותו.

לאן שנלך, אנו מודים לעולם המסתורי הזה על מופעיו המשתנים

לנדיבות דמיוננו הפורח, ולאינסופיות

גופינו המופתעים

העכשיו הזה הוא הזדמנות להצטרף לתפילות וקידושים תלויי מקום ועת

בתנועה עם הגוף בטבע

כשאני רוקד/ת אני לא יכולה להיות בנפרדות

אני אהבה

ההרשמה מכאן -

0534476385

bottom of page