top of page

מחבר אותנו בתנועה שבין ארץ ושמים.

מה בין השתרשות וצמיחה - כהשראה והתבוננות בתנועת הגוף והתודעה. 

 

 

העץ מאפשר להניח עליו את מסעות הדרך מתוך קבלה וללא שיפוטיות. במתן אמון בהזמנות של העץ, ימצא הגוף נחת במסירת המשקל אל המגע התומך, המציע משענות חדשות לריקוד שלנו. במרחב טבעי ופראי נפגוש מקרוב בעצים, 

נמצא את החופש נטול השיפוטיות להתנסות בתנועה המשוחררת מהצירופים הידועים ונתרגל את הנוכחות שלנו במפגש עם הטבע כמקור להשראה, ריפוי ויצירה ביער הרגע הזה.

ההתנסות בתליה והיפוך מציעות למשתתפים לוותר על האנך ולהרחיב את הגבול ביחס למסירת המשקל, החלפת התמיכות, מציאת משענות חדשות ויציאה מהתווכים המוכרים. אפשרויות אלו מעצימות את הנוכחות ומחזקות את תפיסת הגופרוח שלנו כגוף חי טרנספורמטיבי, הצומח ומתפתח עד יומו האחרון, ושב אל מעגל החיים כחלק מתהליך של לידה, חיים ומוות.

מגע העץ מעורר אותנו לארגון חדש של השלד מתוך הקשבה לנפילת הגוף אל האדמה דרך פיתולי ענפי העץ.

האיזון בתנועה על העץ נסמך על מתן אמון באדמה, בתשומת לב לפעולת כח הכבידה כך "ששמיטה" ו"צמיחה" רוקדות דרכינו בשילוב והרמוניה.

המפגש ביער מעורר לסקרנות וגילויי אומץ המולידים עוצמה, אמון, משחקיות וריפוי.

עץ

bottom of page