top of page

"אנ י מאמינה  שכאשר  האמנות  משרתת  רעיון  מסויים  ביכולתה  לשנות  הכרה"

                                                                      איריס נייס

בשנים האחרונות כיוצרת עצמאית אני ממשיכה ומעמיקה את המסע הריקודי שלי בעולם ובוחנת מחוזות חדשים לתרגול ומופע של תנועה. כעת הסטודיו שלי הוא הטבע ומורי הם העצים, החולהים והאבנים לנוכח תנועות הרוח המשתנות. דרך החקירה שלי נובעת מתוך רצון לשחרר דפוסי תנועה, להתחדש ולפגוש את הריקוד של עכשיו. אני מזמינה את עצמי פחות לדעת ויותר לשאול. מתרגלת הקשבה לריקות שהיא הבית של היצירה.
התנועה אל הטבע, מחוץ לכותלי הסטודיו הסדור והמוגן, מאפשרת לי להנגע ולפגוש את הריקוד שלי באופן אחר, אותנטי וקשוב. כובד משקלי נמדד בגרגירי חול, מימי מתערבבים במתיקות, ומלח.

בתנועותי העוקבות אחר השינוי, ההתפתחות, הזרימה והנוכחות הכנה, אני מוצאת נחת והשראה לרוחי. החיבור, כמו גם הקשר הנוצר בין הריקוד שמבקש לנבוע ממעינות תשוקותיי הכמוסים המוצא את דרכו אל המפגש עם המתבונן, הוא חסד וזכות. כמה טוב שיש אומנות בעולם הזה ואנשים נפלאים לחלוק איתם את כל השפע הצבעוני הזה.

Helvetica Light is an easy to read font, with tall and narrow letters, that works well on almost every site.

bottom of page