יצירה שמתהווה כל רגע

ביום בבהיר אחד כשהשמש עולה ואני רואה איך הקרניים מלטפות את האדמה צומחת בי תנועה ומיתכה נולד לו רעיון וביחד הם הופכים ליצירה חדשה . אני רוצה לספר לכם סיפור קצר שבתוכו למדתי איך

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags